Święto Ziemi 2018 w SP w Przysiersku

Dzień Ziemi – znany jest też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi.wiosna 2018 089
22 kwietnia prowadzone są corocznie akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. W naszej szkole też co roku obchodzimy to święto. W tym dniu najczęściej odbywa się apel, który pomaga nam zrozumieć, dlaczego czystość naszej planety jest tak ważna. W tym roku krótki ekologiczny program przygotowała klasa IV wraz z wychowawcą panią Ewą Sutkowską. Uczniowie przypomnieli historię święta. Uświadomili nam, że z roku na rok bogactwo przyrody maleje. Giną kolejne gatunki roślin i zwierząt, często z powodu nieprzemyślanych działań człowieka.
Wiosną porządkujemy teren wokół szkoły. Poszczególne klasy mają przydzielone obszary, na których zbierają śmieci. Starsze klasy pielęgnują trawniki, zagrabiając je po zimie. Staramy się też dbać o rosnące tu rośliny. Co roku dosadzamy nowe gatunki. W tym roku przybędzie sześć nowych drzewek — modrzewi, które otrzymaliśmy od Koła Łowieckiego nr 94 Cis ze Świecia. Dziękujemy.

Zuzanna Flisek

Informacje

Rejestr zmian