Świetlica szkolna w roku szkolnym 2018/2019 w SP w Przysiersku

Prosimy rodziców/ prawnych opiekunów dzieci, którzy chcą skorzystać ze świetlicy szkolnej ze względu na swoją pracę zawodową w roku szkolnym 2018/2019 o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy w Szkole Podstawowej im. dra Floriana Ceynowy w Przysiersku oraz dostarczenie jej do sekretariatu szkoły do dnia 20 sierpnia 2018 r. Z góry dziękujemy:-)

Informacje

Rejestr zmian