Informacja o 1% odpisu od podatku.

                      Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody
wytrwale i do końca wyciągnąć przyjazną dłoń.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Pracownicy oraz dzieci Przedszkola w Bukowcu pragną wyrazić swoją wdzięczność i serdeczne podziękowania wszystkim osobom, którzy przyczyniły się do tego, aby nasze przedszkole, nasz drugi dom stawał się coraz piękniejszy.

Pragnę podziękować wszystkim darczyńcom przedszkola, którzy przekazali nam 1% odpisu podatku za rok 2016 na rzecz Naszej placówki, a tym samym okazali nam swoje wielkie serce i wsparcie.

Pamiętajmy, że naszym wspólnym celem jest „UŚMIECH DZIECKA”.

Osoby pragnące przekazać swoją „cegiełkę” w postaci 1% odpisu podatku dla Naszej placówki za rok 2017 proszę o kontakt nr telefonu 52/33-22-560 w rozliczeniu PIT za 2017 rok wpisać numer Krajowego Rejestru Sądowego- KRS 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, w następnej pozycji dla: Przedszkola w Bukowcu.

Wyrażam głęboką wdzięczność wszystkim Przyjaciołom Przedszkola, naszym darczyńcom za ofiarowaną pomoc i życzliwość, życząc jednocześnie powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Przedszkola w Bukowcu
Maria Kuziak

 

Bukowiec, styczeń 2018 r.

Informacje

Rejestr zmian